Gyckel

Detta är texter från min N0lle-P år 1995. Texterna är skrivna av min nollegrupp, "Nolle grupp Magnus", dvs jag, Rasmus, Mikael, Magnus, Fredrik och Staffan (tror jag det var). Fast egentligen vill man nog inte kännas vid texterna då de är väldigt alkoholrelaterade och ibland provocerande mot andra linjer. Allt material här är väldigt lokalt bundet till Linköpings tekniska högskola och deras nollning


[mel. midnatt råder]

Noll-P råder, fest det är på Herrgår'n
fest på Herrgår'n
C:arn super andra under bordet
bäst på Herrgår'n

[ref.]
CC, CC
CC fixar festen
Ä o P

Y:arn, M:arn, alla brukar boyten
mest på Herrgår'n
D:arn, I:arn dyker upp i baren
pest på Herrgår'n

[ref.]

Morgon råder, alla mår så dåligt
inte C:arn
Vaknar, hoppar, piggt och glatt ur sängen
de' e' C:arna

[ref.]
C:arn, C:arn
C:arn, C:arn, C:arn
Vill ha fest!

Någon ligger kvar i pisserännan
kan va' Y:arn
Lång kö ringlar in till Apoteket
där står M:arn

[ref.]
Treo, treo
treo, treo, treo
Magnecyl!!!

[mel. Vem kan segla]

Vem kan gyckla förutan röst?
Vem kan spräcka en tonart?
Vem kan sjunga en skrålig sång utan att börja rådna?

Vi kan gyckla förutan röst,
vi kan spräcka en tonart.
Men ej sjunga en skrålig sång utan att fukta strupen.

Vem kan skråla förutan takt?
Vem kan skrämma en tondöv?
Vem kan frödja vår C-squad utan att skämma ut sig?

Vi kan skråla förutan takt,
Vi kan skrämma en tondöv.
Men ej fröjda vår C-squad utan att skämma ut oss.

[mel. Staffan var en stalledräng]

Bertil var en C:are
han kunde inte häva.
Köpte en pall och övade sen
utan att mästra ölen.
Men han blev ju glad ändå
går omkring på Ryd och sjunger livligt.

Kånkel var en M:are
han kunde häva ölen.
Köpte en pall och övade sen
han drack upp hela pallen.
Ligger nu på sjukhuset
med magpumpslangen långt ner i hans strupe.

[mel. Nu tändas tusen juleljus]

Nu släckas tusen strupars törst
kring festens långa bord.
Så höj ditt glas mot vännen din
och skåla för vårt C!


Referenser
C-linjen, CC, Nolle-P 1995, Herrgår'n, D-linjen, Y-linjen, I-linjen, M-linjen


Tillbaka