Martins olika arbeten

Mina inlämningsuppgifter från grund- och gymnasieskolan.

OBS! Dessa skolarbeten är genuina, ej modifierade original. Därför kan jag inte garantera att de är felfria, varken språkligt eller innehållsmässigt. Betygen på uppsatserna varierar också. Ju senare i skolåren de är skrivna desto bättre är kvaliteten på skrifterna.

Högstadie
Författarporträtt av C S Lewis (åk 9)
Astronomiarbete om Solsystemet (åk 9)
Engelskarbete om Andra världskriget (åk 9)
Biologiarbete om sötvatten (åk 9)
Gymnasie på Teknisk linje (T)
Kemiarbete om Svavel (åk 2)
Historiarbete om Irland 1600-talet till 1900-talet (åk 3)
Examens arbete (UAP)
Högskolan (C-linjen på Linköpings tekniska högskola)
Introduktion till Datakommunikation
Resource Management in Differentiated Services - A Prototype Implementation
Ferie jobb
Jag har jobbat med www-servrar (sommaren 1995)
Jag har jobbat med www-servrar (sommaren/hösten 1996)
Publicerade Artiklar
Finns här

Tillbaka